ester molera

fotògrafa, professora d'arts visuals, dissenyadora d'exposicions

grau en fotografia i creació digital, citm upc

postgrau l'espai expositiu, upc 

màster formació del professorat, unir

Sóc socia de la cooperativa de creatius